Jacob Ericksson

för rollen som Åke Braun i Adam & Eva