VINNARE

Inger Nilsson

Årets Gullspira tilldelas en person som på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska barnfilmens framgång, i en kategori som
inte synliggjorts tidigare i samband med detta pris. Vår
mottagare har dock i högsta grad varit synlig för den stora
publiken, i generation efter generation, i Sverige och
internationellt. För första gången i prisets historia går Gullspira
till en skådespelare, som i kraft av sin person och sitt yrke roat
en stor publik tillsammans med andra unga i en mängd filmatiseringar av älskade barnböcker. En mycket stark förebild
för många barn – det finns bara en Inger Nilsson!