Historjá – Stygn för Sápmi

Producenter: Mattias Nohrborg, Pelle Nilsson

Det mäktiga textilkonstverket ”Historjá” av Britta Marakatt-Labba fick stort genomslag när det visades på utställningen documenta 14 i Kassel. Broderiet visar motiv ur den samiska historien och är utgångspunkten för dokumentären som skildrar en samisk kultur vars historia präglats av kamp mot majoritetsbefolkningen. Kampen har handlat om rätten till mark och livsföring, men också om olika synsätt på människans relation till naturen. Filmen väver samman historiska skeenden och mytologiska bilder med hur klimatförändringarna hotar dagens renskötsel och därigenom den samiska kulturens existens.