Henrik Lörstad 

för musiken i Vem är du, Mamma Mu?