Helena Bergström

för rollen som Annika Bengtzon i Sprängaren