Harald Hamrell, Mats Wahl och Sara Heldt

för Vinterviken