VINNARE

Halvar Björk

för det med återhållen intensitet och intelligent nyansrikedom tecknade porträttet av järnhandlare i Badarna