Gösta Ekman

för rollen som Theodor Bäckström i Skenbart