Göran Hallberg

för fotot i Himlen är oskyldigt blå