Gläntan

av Peter Grönlund

Gläntan handlar om en kvinnas kamp för en dräglig tillvaro efter en tid av fängelsevistelse. Filmen lyfter fram olika aspekter av utanförskap och hemlöshet. Vilka val gör vi och hur påverkar de våra liv? Är det möjligt att ställa sig utanför samhället? Vad blir i så fall konsekvenserna?

Foto: Andreas Renlund