Frida Hallgren

för rollen som Sirka i 30:e november