Erik Hemmendorff och Ruben Östlund

för manuskriptet till De ofrivilliga