VINNARE

Elisabeth Sörenson

för ett nyfiket, kunnigt och outtröttligt utforskande av en mångfald filmkulturer, generöst förmedlat till en vid läsekrets