Dan Ekborg

för rollen som Ulf Enecke i Se upp för dårarna