Dan Ekborg

för rollen som Gunnar i Tomten är far till alla barnen