Cecilia Milocco

för rollen som Lärarinnan i De ofrivilliga