Carin Pollak, Kay Pollak och Margaretha Pollak

för manuskriptet till Så som i himmelen