Brasse Brännström

för rollen som Rolf Andersson i Gossip