Börje Ahlstedt

för rollen som farfar i Percy, Buffalo Bill och jag