Basia Frydman

för sin roll som Zipa Schütt, Rolands mor i Kådisbellan