VINNARE

Anette Lykke Lundberg

för envetenhet och skaparkraft vid tillkomsten av Stefan Jarls filmer