Anders Engelbrecht, Folke Strömbäck och Lena Selander

för scenografin i Simon och ekarna