Aminah Al Fakir

för rollen som Mahin i Vingar av glas