VINNARE

Ahmad Fadel

för rollen som Farid i Ghabe

Markus Castros långfilmsdebut Ghabe, som tar oss tillbaka till flyktingkrisen 2015, spelar Ahmad Fadel en av dem som flytt undan kriget i Syrien, en av de 160 000 människor som söker asyl i Sverige. Fadel nominerades till Bästa biroll vid Lonely Wolf: London International Film Festival, 2020.