VINNARE

Ahang Bashi

för sina insatser i Skörheten

Motiveringen lyder:
”Regissören Ahang Bashi bryter ny mark med sin både känsliga och kraftfulla film Skörheten. Genom det modiga beslutet att vända kameran mot sig själv och sitt eget lidande, lyckas hon skildra något stort och allmänmänskligt. Hennes film blir en både politisk och poetisk berättelse om psykisk ohälsa, identitet och migrationens psykologiska konsekvenser.”